Vanhemmuus kasvattaa, haastaa, ja yllättää – sekä positiivisesti että negatiivisesti.

Ei ole yhtä oikea tapaa olla vanhempi. Myös jokainen perhe on omanlaisensa ja jokainen perhearki omannäköistä. Elämäntilanteet muuttuvat ja vanhemmuuden voimavarat vaihtelevat eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Kyllin hyvään vanhemmuuteen kuuluu ymmärrys omista rajallisuudesta ja keskeneräisyydestä. Joskus eteen tulee tilanteita, joissa tarvitaan tukea ja kannattelua. Kokemus nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta auttaa kohtaamaan vanhemmuuden herättämiä moninaisia tunteita ja avaa uusia näkökulmia oman elämäntilanteen tarkasteluun. Vanhemmuuteen ja perhearkeen liittyvien huolien puheeksi ottaminen auttaa valjastamaan jo olemassa olevia voimavaroja ja vahvistaa kykyä selvitä elämän eteen tuomista haasteenpaikoista. Muista, että olet avun arvoinen!

Haluatko keskustella vanhemmuudesta ja pohtia mistä apua jaksamiseen tai lapsen kasvun ja kehityksen tueksi? SOS-Lapsikylän VanhemmuudenApuu-chat tarjoaa anonyymia ja luottamuksellista keskustelutukea vanhemmuuden pienissä ja isoissa pohdinnoissa. Yhteydenottoihin vastaavat SOS-Lapsikylän ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset. Kiireettömän keskustelutuen lisäksi Apuu-auttajat ohjaavat tarvittaessa avun hakemisessa ja tarpeeseen vastaavien tukipalveluiden löytämisessä. Chat on auki päivittäin klo 17-22, keskustelemaan pääset tästä:

VanhemmuudenApuun somesta löydät asiantuntijoiden tuottamaa sisältöä vanhemmuudesta ja lapsiperhearjesta. Osallistu keskusteluun tai kysy mieltä askarruttavista asioista SOS-Lapsikylän vanhemmuuden osaajilta!

Instagram
facebook logo

Hanki tietoa

Haastavissa elämäntilanteissa tarvitaan toisiaan vahvempaa tukea ja tukitoimia. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi arjessa selviytymisen ja toimeentulon haasteet, lastensuojelulliset huolet, väkivallan uhka tai päihteiden käyttö perheessä sekä terveydelliset ongelmat.

Mistä apua? Voit aloittaa avun hakemisen tutustumalla Omaperhe-palveluun. Omaperhe on kansallinen verkkopalvelu, joka kokoaa kaiken perheille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen. Omaperheestä voit hakea tietoa asuinalueesi lapsiperhepalveluista. Mikäli et löydä oman asuinpaikkakuntasi palveluita Omaperhe-palvelusta, hakeudu hyvinvointialueen perhekeskukseen. Perhekeskuksen katon alta löytyvät hyvinvointialueen lapsiperheille tarkoitetut palvelut, kuten perhesosiaalityö ja kotipalvelu, perheneuvola ja erilaiset terapiapalvelut. Lisätietoa palveluista saat myös äitiys- ja lastenneuvolasta, varhaiskasvatuksen ammattilaisilta sekä koulun oppilashuollosta..

Mielen hyvinvointi

Omaan jaksamiseesi ja mielen hyvinvointiin liittyviin huoliin on tärkeä hakea apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mikäli tunnet itsesi jatkuvasti stressaantuneeksi tai uupuneeksi, voit aloittaa avun hakemisen juttelemalla tuntemuksistasi turvallisilta tuntuvien lähimmäisten tai vertaisten kanssa.

Matalan kynnyksen tukea ja luotettavaa tietoa mielen hyvinvoinnista löydät Mielenterveystalosta.

MIELI ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Ammattilaisen keskustelutukea saat hyvinvointialueen terveys- ja mielenterveyspalveluista tai työterveyden kautta.

Jos tarvitset välitöntä apua, soita hätänumeroon 112, hakeudu lähimpään päivystykseen tai ota yhteys asuinpaikkakuntasi sosiaali- ja kriisipäivystykseen.